logo

Sinds 2009 begeleidt Bouwadviesbureau van Niekerk particulieren en bedrijven in het MKB met verbouw- en bouwplannen, en hoofdaannemers met ontwerpen en berekeningen.

Of het nu gaat om een technisch ontwerp, een bouwtekening, een berekening of de bouwvergunningsaanvraag naar uw gemeente, Bouwadviesbureau van NiekerkĀ is uw helpende hand!

 • Constructief advies, berekeningen
 • Begroten
 • Aannemersselectie / contractering
 • Bouwbegeleiding / verslaglegging
 • Second opinion
 • Opleveringskeuring nieuwbouw
 • Vooropname / raming verbouwkosten
 • Inkoopbegeleiding fabrikanten / hoofdaannemers
 • Onderzoek eisen Bouw- en Woningtoezicht
 • Tekenwerk
 • Aanvraag bouw/splitsings/samenvoegingsvergunningen
 • Bestekken / technische omschrijvingen
 • Ontwerp / schetsplannen, eventueel i.s.m. een architect

U kunt rekenen op jarenlange ervaring met het selecteren, aanvragen en vergelijken van offertes bij aannemers in Nederland. Het aanvragen bij de juiste aannemer op het juiste moment, kan U wel een prijsvoordeel opleveren van meer dan 20%. Daarmee zijn alle kosten voor Bouwadviesbureau van Niekerk ruimschoots terugverdiend!

Energie Besparing